Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84425

Impact

Altmetric

Export to

Title: Instrucció reguladora del procediment d'aprovació dels convenis de pràctiques universitàries a l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes públics dependents
Authors: Alcaldia
Creation date: 18-Dec-2013
Issue Date: 28-Jan-2014
Keywords: College students
Occupational training
Labor contract
Practicums
Municipal services
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (28-01-2014)
Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 35 (20-12-2013), p. 5725
Extent: 3 p.
Description: Aprovada pel Decret de l'Alcaldia de 18-12-2013
Delega en els Gerents de Sectors, Districtes i Instituts, la facultat d'aprovar i signar convenis específics per a l'acolliment d'estudiants en pràctiques en els termes de l'apartat sisè de la instrucció
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Instrucció reguladora del procediment d'aprovació dels convenis de pràctiques universitàries a l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes públics dependents [2019]
Replaces: Criteris reguladors per a l'establiment de convenis de col·laboració amb finalitat formativa o de recerca amb universitats, escoles i altres entitats del sector públic o privat [1996]
Requires: Instrucció reguladora del procediment d'aprovació dels convenis de pràctiques universitàries a l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes públics dependents : modificació
Appears in Collections:Instruccions

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
12804.pdf158,3 kBAdobe PDFTXT
12804.xml13,15 kBXML 


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by