Mesura de govern per tal de garantir la capacitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb la Llei...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84693

1,85 MB

PDF
Title: Mesura de govern per tal de garantir la capacitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària
Authors: Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació
Creation date: 30-Sep-2011
Issue Date: 2011
Keywords: Municipal budgets
Liquidity (Economics)
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 3 p.
Description: Presentada al Plenari del Consell Municipal de 30-09-2011
Citada a la Gaseta Municipal núm. 29 (10-11-2011)
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Government measuresThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by