Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84963

Pla d'habitatge de Barcelona 2008-2016: document Aprovat Definitivament Maig de 2009 (256 p.)

1,23 MB

PDFTXT

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona (139 p.)

1,48 MB

PDFTXT

Anàlisi de l'esforç dels adjudicataris en els diferents règims de venda i lloguer (HPO i concertat) per a la ciutat de Barcelona segons condicions del pla per al dret a l'habitatge: juny 2008 (44 p.)

501,04 kB

PDFTXT

Memòria participativa (14 p.)

207,74 kB

PDFTXT

Annex D: El Pla d’Habitatge i el Llibre Blanc de l’Habitatge de Barcelona (19 p.)

120,5 kB

PDFTXT

Annex E: El Pla d’Habitatge i els informes de la Síndica de Barcelona i del Síndic de Greuges de Catalunya (13 p.)

84,96 kB

PDFTXT

Annex F: Balanç 2008: primer any d’aplicació del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 (14 p.)

183,77 kB

PDFTXT
Title: Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016
Other Titles: PHB 2008-2016
Authors: Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Règim Interior
Regidoria d'Habitatge
Creation date: May-2009
Issue Date: 2009
Keywords: Housing
Public housing
Urban renewal
Land subdivision
Programme: Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016
Spatial coverage: Barcelona
Description: Document aprovat definitivament el 29 de maig de 2009
Table of contents: Pla d'habitatge de Barcelona 2008-2016 (Document Aprovat Definitivament Maig de 2009); Anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge a Barcelona; Anàlisi de l'esforç dels adjudicataris en els diferents règims de venda i lloguer (HPO i concertat) per a la ciutat de Barcelona segons condicions del pla per al dret a l'habitatge (juny 2008); Memòria participativa; Annex D; Annex E; Annex F
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Strategic plansThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by