Viabilitat d’un acord del Plenari del Consell Municipal relatiu a la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85179

159,72 kB

DOCX

138,07 kB

PDFTXT
Title: Viabilitat d’un acord del Plenari del Consell Municipal relatiu a la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de participació ciutadana de caire sectorial
Authors: Direcció de Serveis Jurídics
Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme
Gerència de Recursos
Creation date: 17-Jul-2015
Issue Date: 17-Jul-2015
Keywords: Consell Turisme i Ciutat (Barcelona)
Extent: 2 p.
Description: Sol·licitant de l'informe: Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme. Direcció de Turisme i Esdeveniments
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Legal reportsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by