Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85182

150,39 kB

DOCX

174,57 kB

PDFTXT
Title: Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures
Authors: Direcció de Serveis Jurídics
Gerència de Recursos
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Creation date: 18-Jun-2015
Issue Date: 2015
Keywords: Civil defense
Public spaces
Public security
Extent: 1 document (2 fitxers)
Description: Sol·licitant de l'informe: Divisió de Protecció Civil i Prevenció
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Legal reportsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by