Informe sobre el projecte de Decret de la Comissió Mixta Paritària Generalitat – Ens locals en matèria d’immigració...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85275

147,66 kB

DOCX

143,83 kB

PDFTXT
Title: Informe sobre el projecte de Decret de la Comissió Mixta Paritària Generalitat – Ens locals en matèria d’immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional, sotmès a informació pública per edicte de 9 de juny de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona.
Authors: Direcció de Serveis Jurídics
Gerència de Recursos
Creation date: 14-Jul-2015
Issue Date: 14-Jul-2015
Keywords: Emigration and immigration
Immigrants
Spatial coverage: Catalonia
Extent: 4 p.
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Legal reportsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by