Delegació d'atribucions a tinències, regidories i gerències en matèria de Prevenció Seguretat i Mobilitat [2014]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85910

153,49 kB

PDFTXT
Title: Delegació d'atribucions a tinències, regidories i gerències en matèria de Prevenció Seguretat i Mobilitat [2014]
Authors: Alcaldia
Creation date: 28-Jan-2014
Issue Date: 13-Feb-2014
Keywords: Delegations to Councillor's Offices
Delegations to Deputy Mayor's Offices
Delegations to managements
Government liability
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (13-02-2014)
Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 4 (10-02-2014), p. 846-847
Extent: 2 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 28-01-2014
Modifica el Decret d'Alcaldia de 01-07-2011
Validity begins: 29-Jan-2014
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde en matèria de recursos administratius, de contractació, de responsabilitat patrimonial i d'exercici d'accions judicials [2011]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by