Delegació d'atribucions en el Gerent d'Hàbitat Urbà, atribucions relatives a expedients sancionadors per infraccions...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/85932

164,62 kB

PDF
Title: Delegació d'atribucions en el Gerent d'Hàbitat Urbà, atribucions relatives a expedients sancionadors per infraccions relacionades amb habitatges d'ús turístic i altres activitats relacionades [2015]
Authors: Alcaldia
Creation date: 19-Mar-2015
Issue Date: 15-May-2015
Keywords: Delegations to managements
Tourist accommodation
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (15-05-2015)
Anunci de rectificacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (23-04-2015)
Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 11 (10-04-2015), p. 2087
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 19-03-2015
Rectificat per Decret d'Alcaldia 31-03-2015 (Ref. 951/15)
Validity begins: 19-Mar-2015
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requires: Desconcentració d'atribucions en els gerents i els regidors de Districte en matèria d'expedients sancionadors per infraccions relacionades amb habitatges d'ús turístic [2015]
Modificació [2023-12-14]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by