Règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/86109

24,78 kB

PDFTXT
Title: Règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona [2008]
Authors: Alcaldia
Creation date: 24-Jan-2008
Issue Date: 10-Feb-2008
Keywords: Accounting
Management information systems
Municipal finance
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 5 (10-02-2008), p. 519-520
Extent: 2 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 24-01-2008
Deroga la Instrucció sobre el règim de tramitació per a l'aprovació de les operacions de crèdit per part dels organismes i entitats
Validity begins: 24-Jan-2008
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Replaces: Instrucció sobre el règim de tramitació per a l'aprovació de les operacions de crèdit per part dels organismes i entitats
Decret d'Alcaldia del 19-06-2003 sobre disposicions per donar compliment a les disposicions de la Llei d'estabilitat pressupostària [ID=10004]
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by