Determinació dels casos en què es podrà deixar en suspens l'execució de les sancions a les normes de circulació si es donen...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/86116

198,42 kB

PDF
Title: Determinació dels casos en què es podrà deixar en suspens l'execució de les sancions a les normes de circulació si es donen les circumstàncies previstes en l'article 74.1 de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles [1999]
Authors: Alcaldia
Creation date: 16-Mar-1999
Issue Date: 30-Mar-1999
Keywords: Urban traffic
Pedestrians
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 9 (30-03-1999), p. 300
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 16-03-1999
Modifica l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles [1998]
Passive affectation: Derogat pel Decret d’Alcaldia de 04-05-2015 de Derogació de les disposicions municipals obsoletes [http://hdl.handle.net/11703/83416]
Validity begins: 16-Mar-1999
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Determinació dels casos en què es podrà deixar en suspens l'execució de les sancions a les normes de circulació si es donen les circumstàncies previstes en l'article 74.1 de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles [1999]
Is replaced by: Derogació de les disposicions municipals obsoletes [2015]
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by