Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals [2013]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/86142

106,16 kB

PDFTXT
Title: Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals [2013]
Authors: Alcaldia
Creation date: 20-Nov-2013
Issue Date: 20-Dec-2013
Keywords: Public contracts
Social responsability
Letting of contracts
Sustainable development
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 35 (20-12-2013), p. 5715-5723
Extent: 9 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 20-11-2013
Art. 10 requerit pel Decret de l'Alcaldia de l'Establiment del percentatge mínim de contractació amb reserva social en l'exercici 2016 [http://hdl.handle.net/11703/115662] i 2017 [http://hdl.handle.net/11703/101682]
Passive affectation: Derogat per la Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017] [http://hdl.handle.net/11703/101966]
Art. 8, 2n paràgraf suprimit pel Decret de l'Alcaldia d'Establiment del percentatge mínim de contractació amb reserva social en l'exercici 2016 [2016] [http://hdl.handle.net/11703/115662]
Ampliat per les Instruccions tècniques sobre contractació responsable amb criteris socials i ambientals [2015] [http://hdl.handle.net/11703/86151]Ampliat per la Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels serveis socials, assistencials i d'atenció a les persones [http://hdl.handle.net/11703/86209]
Validity begins: 15-Dec-2013
Validity ends: 7-May-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Establiment del percentatge mínim de contractació amb reserva social en l'exercici 2016 [2016]
Is replaced by: Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017]
Is required by: Establiment del percentatge mínim de contractació amb reserva social en l'exercici 2017 [2017]
Requires: Instruccions tècniques sobre contractació responsable amb criteris socials i ambientals [2015]
Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels serveis socials, assistencials i d'atenció a les persones
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by