Statistics: Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
9412 2158

More visited documents (total)

Views
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de novembre al 22 de desembre de 2022 (Quarta onada) 550
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 20 de març a l'11 d'abril de 2023 (Primera onada 2023) 210
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 12 de desembre al 4 de gener de 2017 203
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 29 de setembre al 18 d'octubre de 2016 186
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. De l'11 de març al 6 d'abril de 2016 183
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 8 de juny al 4 de juliol de 2016 173
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 6 al 15 de maig de 2019 (Primera onada) 156
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 7 al 21 de desembre de 2018 148
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 12 al 26 de juny de 2019 (Segona onada) 147
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 3 de desembre de 2015 al 4 de gener de 2016 146
See more +
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 2 al 17 de juny de 2020 (Primera onada) 145
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats: De l'1 al 15 de desembre de 2014 144
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 26 de març al 5 d'abril de 2014 144
Enquesta Òmnibus municipal : Institut Municipal de Mercats. Març 2010 143
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 27 de setembre al 30 d'octubre de 2017 142
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 28 de setembre al 19 d'octubre de 2015 140
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 16 al 30 de juny 2015 136
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 6 al 16 d'octubre de 2014 135
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 8 de juny al 17 de juliol de 2017 133
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 27 de novembre al 10 de desembre 2013 131
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : Obertura de Comerços : presentació de resultats. Del 6 al 16 d'octubre de 2014 131
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 14 al 30 d'abril 2015 131
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 4 al 14 de juny de 2014 129
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 15 de març al 6 d'abril de 2017 128
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2013 126

More visited documents this year

Views
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de setembre al 16 d'octubre de 2023 ( Tercera onada 2023) 20
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. De l'11 de març al 6 d'abril de 2016 15
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 20 de març a l'11 d'abril de 2023 (Primera onada 2023) 15
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 31 de maig al 19 de juny de 2023 (Segona onada 2023) 14
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 2 al 17 de juny de 2020 (Primera onada) 13
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de novembre al 22 de desembre de 2022 (Quarta onada) 13
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 12 al 26 de juny de 2019 (Segona onada) 12
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 9 al 23 de desembre 2020 (Quarta onada) 11
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 7 al 21 de desembre de 2018 11
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 17 al 30 de juliol de 2020 (Segona onada) 11
See more +
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de setembre al 29 d'octubre de 2018 11
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 2 al 20 de desembre de 2021 (Quarta onada) 10
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 9 al 28 de juny de 2021 (Segona onada) 10
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 9 de juny al 5 de juliol de 2022 (Segona onada) 10
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del l'11 de desembre de 2017 al 18 de gener de 2018 10
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de març al 13 de d'abril 2021 (Primera onada) 10
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 22 de març al 18 d'abril de 2022 (Primera onada) 10
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 13 al 30 d'octubre de 2020 (Tercera onada) 9
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 6 al 15 de maig de 2019 (Primera onada) 9
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. De l’1 al 18 d’octubre de 2021 (Tercera onada) 8
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 30 de novembre al 16 de desembre de 2019 (Quarta onada) 8
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. De l'1 al 15 d'octubre de 2019 (Tercera Onada) 8
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 29 de setembre al 18 d'octubre de 2016 8
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 27 de setembre al 20 d'octubre de 2022 (Tercera onada) 7
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 27 de novembre al 10 de desembre 2013 6

Most downloades documents (total)

Downloads
Enquesta Òmnibus municipal : Comerç. Del 19 de març al 18 d'abril de 2018 274
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de setembre al 29 d'octubre de 2018 217
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 27 de setembre al 30 d'octubre de 2017 71
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 7 al 21 de desembre de 2018 64
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 8 de juny al 17 de juliol de 2017 56
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 6 al 15 de maig de 2019 (Primera onada) 53
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 15 de març al 6 d'abril de 2017 52
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 2 al 17 de juny de 2020 (Primera onada) 46
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 8 de juny al 3 de juliol de 2018 45
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 12 al 26 de juny de 2019 (Segona onada) 44
See more +
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 9 al 28 de juny de 2021 (Segona onada) 44
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 31 de maig al 19 de juny de 2023 (Segona onada 2023) 43
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 13 al 30 d'octubre de 2020 (Tercera onada) 43
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. De l'1 al 15 d'octubre de 2019 (Tercera Onada) 39
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de novembre al 22 de desembre de 2022 (Quarta onada) 38
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. De l'11 de març al 6 d'abril de 2016 36
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 12 de desembre al 4 de gener de 2017 36
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 9 al 23 de desembre 2020 (Quarta onada) 36
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de març al 13 de d'abril 2021 (Primera onada) 64
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 26 de setembre al 16 d'octubre de 2023 ( Tercera onada 2023) 33
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 6 al 16 d'octubre de 2014 33
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del l'11 de desembre de 2017 al 18 de gener de 2018 33
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 2 al 20 de desembre de 2021 (Quarta onada) 31
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 8 de juny al 4 de juliol de 2016 30
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 30 de novembre al 16 de desembre de 2019 (Quarta onada) 29
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç. Del 29 de setembre al 18 d'octubre de 2016 28
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 22 de març al 18 d'abril de 2022 (Primera onada) 28
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 26 de març al 5 d'abril de 2014 27
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats: De l'1 al 15 de desembre de 2014 25
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2011 25
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Abril 2013 24
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 4 al 14 de juny de 2014 24
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 27 de novembre al 10 de desembre 2013 24
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 17 al 30 de juliol de 2020 (Segona onada) 23
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009 23
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 3 de desembre de 2015 al 4 de gener de 2016 22
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 20 de març a l'11 d'abril de 2023 (Primera onada 2023) 22
Enquesta Òmnibus municipal : Institut Municipal de Mercats. Març 2010 22
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Del 24 de setembre al 2 d'octubre de 2013 21
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 28 de setembre al 19 d'octubre de 2015 20
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2013 19
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. De l’1 al 18 d’octubre de 2021 (Tercera onada) 19
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 16 al 30 de juny 2015 19
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Desembre 2009 19
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 9 de juny al 5 de juliol de 2022 (Segona onada) 19
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Desembre 2011 18
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Serveis de Comerç. Del 27 de setembre al 20 d'octubre de 2022 (Tercera onada) 18
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum. Del 14 al 30 d'abril 2015 18
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Desembre 2012 17
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Setembre 2012 17
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2012 16
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Març 2012 16
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2010 16
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Desembre 2008 16
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Març 2011 16
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Setembre 2008 16
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Setembre 2011 15
Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : Obertura de Comerços : presentació de resultats. Del 6 al 16 d'octubre de 2014 14
[PDF] Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona 2007_CAT.pdf 2

Top Country Views

Views
Spain 784
Germany 678
France 283
United States 279
Finland 35
Ireland 29
China 17
Denmark 16
Sweden 13
United Kingdom 6
Netherlands 6
Czechia 5
Iran 5
Romania 5
Singapore 4
Slovenia 4
Canada 2
EU 2
Ukraine 2
Andorra 1
Argentina 1
Chile 1
Israel 1
India 1
South Korea 1
Poland 1