Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/86859

11,27 MB

PDFTXT
Title: Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]
Authors: Gerència d'Urbanisme i Infraestructures
Creation date: 25-Feb-2011
Issue Date: 2-May-2011
Keywords: Environment
Public areas
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (02-05-2011), p. 1-193
Extent: 193 p.
Description: Aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 25-02-2011
Validity begins: 19-May-2011
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió consolidada en català a Norma. Portal Jurídic de Barcelona
Versió consolidada en castellà a Norma. Portal Jurídic de Barcelona
Replaces: Ordenança general del medi ambient urbà [1999]
Is basis for: Limitació horària dels establiments comercials d'alimentació que obren al públic en horari nocturn : Districte de Gràcia [2023]
Is required by: Delegació en els/les regidors/res de districte de l'aprovació dels plans d'acció en matèria de contaminació acústica [2022]
Requires: Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]
Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d'animals [2014]
Part dispositiva de la sentència de 28 de gener de 2019 referent a l'Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] i a la Instrucció relativa al procediment d'habilitació dels gestors de runa mitjançant recipients fins a un metre cúbic de capacitat
Sentència de 28-01-2019 anul·lant alguns articles
Modificació [2022-07-27]
Is referenced by: Anàlisi d'escenaris de qualificació energètica d'edificis a Barcelona : estudi en edificacions de nova planta d'ús residencial
Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Residencial
Anàlisi d'escenaris de qualificació energètica d'edificis a Barcelona : estudi en edificacions de nova planta d'ús terciari
Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Terciario
Estudi d'impacte acústic d'activitats musicals a l'espai urbà Sot del Migdia de Barcelona : informe tècnic
Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019] : modificació [2021-12-23] (S1/D/2021-844)
Estudi acústic del soroll de les terrasses al carrer Enric Granados de Barcelona
Appears in Collections:Bye-laws in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by