Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres [2011]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/86861

283,49 kB

PDFTXT
Title: Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres [2011]
Authors: Gerència d'Urbanisme i Infraestructures
Creation date: 25-Feb-2011
Issue Date: 25-Mar-2011
Keywords: Public works
Building
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (25-03-2011), p. 1-35
Extent: 35 p.
Description: Aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 25-02-2011
Podeu consultar una versió consolidada que inclou les modificacions des de la creació fins el 28-06-2019 a: http://hdl.handle.net/11703/111011
Passive affectation: Annexos modificats per Decret de l'Alcaldia de 25-05-2018
Art. 22, 34 ,37, 48, 70 modificats i annex afegit pel Plenari del Consell Municipal de 29-06-2018
Art. 3, 15, 31, 32, 34, 37 i els annexos 1 i 4 modificats pel Plenari del Consell Municipal de 30-09-2022
Validity begins: 1-Oct-2011
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió consolidada en català a Norma. Portal Jurídic de Barcelona
Versió consolidada en castellà a Norma. Portal Jurídic de Barcelona
Has version: Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres [2018 text consolidat]
Replaces: Ordenança municipal d'obres menors [2004]
Requires: Modificació [2018-05-25]
Modificació [2018-06-29]
Modificació [2022-09-30]
Informe d'impacte de gènere
Is referenced by: Suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, l'atorgament de llicències per a la construcció i edificació de nova planta, llicències de gran rehabilitació, els comunicats immediats per a la intervenció en la distribució, l'estructura o la façana d'un habitatge unifamiliar sense increment de volum o sostre ni canvi d'ús. Barris de Camp de l'Arpa i el Clot
Appears in Collections:Bye-laws in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by