Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2013]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/86875

349,45 kB

PDFTXT
Title: Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2013]
Other Titles: Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2013]
Authors: Gerència d'Hàbitat Urbà
Creation date: 24-Jul-2013
Issue Date: 16-Sep-2013
Keywords: Hospitality industry
Public areas
Retail stores
Spatial coverage: Barcelona. District 1. Ciutat Vella
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (16-09-2013)
Extent: 40 p.
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 24-07-2013
Podeu consultar la Memòria del procés participatiu del "Pla d’usos de Ciutat Vella" [http://hdl.handle.net/11703/115330]
Passive affectation: Derogades totes les disposicions referides a l'activitat d'Habitatge d'Ús Turístic (epígraf T.1) pel Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2016]
Art. 14.9, 15 i 21 deixats sense efecte per la sentència de la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19-06-2017
Art. 14, apartat 3r, 4rt, 7è i 8è i art. 20.c.2 deixats sense efecte per la sentència de la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19-06-2017
Validity begins: 5-Oct-2013
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Memòria del procés participatiu del Pla d’usos de Ciutat Vella
Is replaced by: Pla especial d'establiments de concurrència pública, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2018]
Replaces: Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2010]
Is basis for: Quadre resum d'aplicació del Pla d'usos de Ciutat Vella
Requires: Art. 14.9 (Baixa de llicència d'habitatge d'ús turístic en edificis no exclusius -Condició 9-), apartats de l'epígraf T1 - habitatges d'ús turístic - de l'art. 15, condició 9, art. 21 i Disposició Addicional Primera deixats sense efecte per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 28-06-2019 Part dispositiva de la sentència de 28 de juny de 2019 referent al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2013]
Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2016]
Part dispositiva de la sentència de 12 de juny de 2017 referent al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella
Part dispositiva de la sentència de 30 de juny de 2017 referent al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella
Part dispositiva de la sentència de 19 de juny de 2017 referent al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella
Part dispositiva de la sentència de 29 de desembre de 2017 referent al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella
Part dispositiva de la sentència de 15 de setembre de 2017 referent al Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella
References: Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona [2003]
Appears in Collections:Special plans not in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by