Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88769
Title: Estat d'execució i impacte de la mesura de govern : actuacions de millora i nou impuls de l'Agència ABITS : informe
Authors: Direcció del Programa de Dona
Regidoria de Dona i Drets Civils
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Creation date: 16-Oct-2012
Issue Date: 2012
Keywords: Prostitution
Human trafficking
Programme: Pla per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (Barcelona)
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 50 p.
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Informes (presentats als òrgans de govern)
Informes d’avaluació i seguiment

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
9947.pdf3,5 MBAdobe PDFTXT
9947.xml126,87 kBXML 


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by