Ordenances fiscals. 2011

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88845

Edició llibre (382 p.)

123,61 MB

PDFTXT

Ordenança fiscal general (74 p.)

590,15 kB

PDFTXT

1.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (8 p.)

89,78 kB

PDFTXT

1.2 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (4 p.)

76,94 kB

PDFTXT

1.3 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (8 p.)

87,34 kB

PDFTXT

1.4 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) (6 p.)

75,03 kB

PDFTXT

2.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (10 p.)

123,67 kB

PDFTXT

3.1 Taxes per serveis generals (8 p.)

150,35 kB

PDFTXT

3.2 Taxes per servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament (4 p.)

76,56 kB

PDFTXT

3.3 Taxes per serveis urbanístics (8 p.)

123,2 kB

PDFTXT

3.4 Taxes per l'homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals (2 p.)

49,54 kB

PDFTXT

3.5 Taxes de clavegueram (2 p.)

52,9 kB

PDFTXT

3.6 Taxes de mercats (10 p.)

152,37 kB

PDFTXT

3.7 Taxes per serveis de registre, prevenció i inspecció sanitària urgent relatius a espais públics i animals de companyia (4 p.)

76,57 kB

PDFTXT

3.8 Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials (4 p.)

52,32 kB

PDFTXT

3.9 Taxes per serveis de cementiris i cremació (10 p.)

151,1 kB

PDFTXT

3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis (6 p.)

91,46 kB

PDFTXT

3.11 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (4 p.)

91,58 kB

PDFTXT

3.12 Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública (6 p.)

91,13 kB

PDFTXT

3.13 Taxes per serveis culturals (6 p.)

161,37 kB

PDFTXT

3.14 Taxes per serveis especials d'enllumenat públic (2 p.)

85,84 kB

PDFTXT

3.15 Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals (4 p.)

60,72 kB

PDFTXT

3.16 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (4 p.)

87,4 kB

PDFTXT

4 Contribucions especials (6 p.)

70,01 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2011: Carrers que comencen per A fins a Crisantem (23 p.)

80,47 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2011: Carrers des de Cristalleria fins a Manrique de Lara (23 p.)

85,75 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2011: Carrers desde Manso fins a Ripoll (21 p.)

77,22 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2011: Carrers des de Ripollès fins a Zurbarán (20 p.)

73,36 kB

PDFTXT

Correcció d'errades (6 p.)

169,96 kB

PDFTXT

Correcció d'errades

10,3 kB

XML
Title: Ordenances fiscals. 2011
Authors: Ajuntament de Barcelona
Oficina de Management i Pressupost Executiu
Gerència de Promoció Econòmica
Creation date: 2011
Issue Date: 2011
Keywords: Local taxation
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Construction
Refuse and refuse disposal
Citty Planning
Sewerage
Markets
Food security
Cemeteries
Guàrdia Urbana de Barcelona
Parking garages
Lighting
Fountains
Public spaces
Arts facilities
Streets
Vehicles
Real property
Sewerage
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Correcció d'errades : Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (14-02-2011)
Extent: 1 document sencer + 29 fitxers
Description: Modificacions aprovades pel Plenari del Consell Municipal el 28-01-2011
Forma part de la col·lecció: Conèixer Barcelona
Table of contents: Categories fiscals de les vies públiques de la ciutat
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Versió en castellà
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Ordenances fiscals (periodical)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by