Ordenances fiscals. 2007

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88849

Edició llibre (396 p.)

137,93 MB

PDFTXT

Ordenança fiscal general (60 p.)

232,7 kB

PDFTXT

1.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (8 p.)

29,5 kB

PDFTXT

1.2 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (4 p.)

20,89 kB

PDFTXT

1.3 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (6 p.)

29,66 kB

PDFTXT

1.4 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) (6 p.)

28,99 kB

PDFTXT

2.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (8 p.)

45,32 kB

PDFTXT

3.1 Taxes per serveis generals (8 p.)

26,78 kB

PDFTXT

3.2 Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament (4 p.)

17,67 kB

PDFTXT

3.3 Serveis urbanístics (8 p.)

27,79 kB

PDFTXT

3.4 Taxa per l'homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals (2 p.)

14,29 kB

PDFTXT

3.5 Clavegueram (2 p.)

16,05 kB

PDFTXT

3.6 Mercats (10 p.)

35,53 kB

PDFTXT

3.7 Taxes per serveis d'enregistrament, inspecció i prevenció sanitaris relatius a establiments alimentaris, espais públics i animals de companyia (6 p.)

23,36 kB

PDFTXT

3.8 Prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials (4 p.)

18,51 kB

PDFTXT

3.9 Serveis de cementiris i cremació (12 p.)

37,94 kB

PDFTXT

3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis (6 p.)

25,43 kB

PDFTXT

3.11 Aprofitament del vol, el sòl i el subsòl (4 p.)

19,25 kB

PDFTXT

3.12 Regulació de l'estacionament de vehicles (4 p.)

19,03 kB

PDFTXT

3.13 Taxes per serveis culturals (6 p.)

24,98 kB

PDFTXT

3.14 Serveis especials d'enllumenat (2 p.)

15,54 kB

PDFTXT

3.15 Utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals (4 p.)

15,59 kB

PDFTXT

4 Contribucions especials (6 p.)

28,37 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2007: carrers que comencen per A-C (43 p.)

193,72 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2007: carrers que comencen per D-I (30 p.)

132,37 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2007: carrers que comencen per J-Q (50 p.)

225,71 kB

PDFTXT
Title: Ordenances fiscals. 2007
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 2007
Issue Date: 2007
Keywords: Local taxation
Vehicles
Real property
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Construction
Refuse and refuse disposal
Citty Planning
Sewerage
Markets
Food security
Cemeteries
Guàrdia Urbana de Barcelona
Parking garages
Lighting
Fountains
Public spaces
Arts facilities
Streets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 1 document sencer + 25 fitxers
Description: Forma part de la col·lecció: Conèixer Barcelona
Table of contents: Categories fiscals de les vies públiques de la ciutat
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Versió en castellà
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Ordenances fiscals (periodical)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by