Ordenances fiscals. 2004

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88852

Edició llibre (385 p.)

122,18 MB

PDFTXT

1.1 Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles (8 p.)

29,96 kB

PDFTXT

1.2 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (6 p.)

21,15 kB

PDFTXT

1.3 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (10 p.)

34 kB

PDFTXT

1.4 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques, IAE (8 p.)

31,06 kB

PDFTXT

2.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (10 p.)

36,83 kB

PDFTXT

3.1 Taxes per serveis generals (10 p.)

29,41 kB

PDFTXT

3.2 Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament (4 p.)

16,61 kB

PDFTXT

3.3 Serveis urbanístics (8 p.)

28,21 kB

PDFTXT

3.4 Taxa per l'homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals (2 p.)

11,17 kB

PDFTXT

3.5 Clavegueram (4 p.)

15,78 kB

PDFTXT

3.6 Mercats (14 p.)

44,57 kB

PDFTXT

3.7 Taxes per serveis de registre inspecció i prevenció sanitaris relatius a establiments alimentaris, espais públics i animals de companyia (8 p.)

24,47 kB

PDFTXT

3.8 Prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials (4 p.)

18,52 kB

PDFTXT

3.9 Inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes (8 p.)

28,05 kB

PDFTXT

3.10 Servei de cementiris i incineracions (16 p.)

47,78 kB

PDFTXT

3.11 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis (6 p.)

24,16 kB

PDFTXT

3.12 Aprofitament del vol, el sòl i el subsòl (4 p.)

16,44 kB

PDFTXT

3.13 Estacionament de vehicles (4 p.)

12,61 kB

PDFTXT

3.14 Taxes per serveis culturals (10 p.)

28,35 kB

PDFTXT

3.15 Serveis especials d'enllumenat (4 p.)

14,1 kB

PDFTXT

3.16 Utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals (4 p.)

13,67 kB

PDFTXT

4 Contribucions especials (7 p.)

26,89 kB

PDFTXT
Title: Ordenances fiscals. 2004
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 2004
Issue Date: 2004
Keywords: Local taxation
Food security
Parking garages
Real property
Business tax
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Sewerage
Refuse collection
Markets
Animals
Guàrdia Urbana de Barcelona
Cemeteries
Lighting
Vehicles
Fountains
Public spaces
Arts facilities
Streets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 1 document sencer + 22 fitxers
Description: Forma part de la col·lecció: Conèixer Barcelona
Table of contents: Categories fiscals de les vies públiques de la ciutat
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Versió en castellà
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Ordenances fiscals (periodical)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by