Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/89255

285,23 kB

PDFTXT
Title: Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 30-Mar-2001
Issue Date: 11-May-2001
Keywords: Trade licenses
Environment
Public areas
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 113 (11-05-2001), p. 44-72
Extent: 29 p.
Description: Aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 30-03-2001
Active affectation: Deroga el Títol IX, l'article 271 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà [1999]
Deroga els articles 48 a 62 de l'Ordenança d'Establiments i Centres de Comerç Alimentari [1999], en tot allò que s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb els règims i els procediments de llicència ambiental, llicència d'obertura d'establiment i comunicació prèvia regulats en la present Ordenança
Validity begins: 1-Oct-2001
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió consolidada en català a Norma. Portal Jurídic de Barcelona
Versió consolidada en castellà a Norma. Portal Jurídic de Barcelona
Replaces: Ordenanza sobre almacenamiento y expedición de petroleo para usos domésticos [1964]
Ordenanza sobre normas de carácter general relativas a instalaciones industriales [1966]
Ordenanza sobre instalación de motores, transmisiones y máquinas en general [1966]
Ordenanza sobre garajes, garajes-aparcamiento y estaciones de servicio [1967]
Ordenanza relativa a la actividades que fabrican, manipulan o almacenan sustancias o materiales combustibles, inflamables o explosivos [1969]
Ordenanza sobre aparatos y recipientes de fluidos a pressión [1969]
Ordenanza sobre instalaciones de acondicionamiento de aire y calefacción [1974]
Norma complementària a l'Ordenança general de medi ambient urbà de Barcelona, sobre les activitats sotmeses a llicència municipal d'obertura d'establiments i a comunicació prèvia
Ordenances industrials [ed. 1994]
Is basis for: Sobre l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona : dictamen
Is required by: Ordenança general del medi ambient urbà [1999]
Ordenança d'establiments i centres de comerç alimentari [1999]
Requires: Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001] : modificació [2002-09-22]
Ordenança reguladora del procediment sancionador [2010]
Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001] : modificació [2005-04-13]
Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001] : modificació [2008-02-29]
Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona [2001] : modificació [2008-10-15]
Instrucció per a l'aplicació de l'Ordenança municipal d'activitats i de la intervenció integral de l'administració ambiental
Informe d'impacte de gènere
Modificació [2024-04-25]
Is referenced by: Suspensió potestativa prèvia de comunicats per la instal·lació o ampliació d'habitatges d'ús turístic [2019]
Suspensió de l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals
Guia tècnica : classificació del grups electrògens
Suspensió de l'atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables, i la tramitació de qualsevol altra habilitació municipal. Districte de Ciutat Vella
Suspensió de la tramitació de plans urbanístics per implantació o ampliació d'equipaments de serveis funeraris, així com l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes
Appears in Collections:Bye-laws in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by