Logo

Circulars

- Ordres emeses pels òrgans superiors destinades exclusivament a organitzar el funcionament dels òrgans que en depenen o a establir pautes per a la seva actuació material.

- Circulares: órdenes emitidas por los órganos superiores destinadas exclusivamente a organizar el funcionamiento de los órganos que dependen de ellos o a establecer pautas para su actuación material.

Browse

Collections in this community