Logo

Circulars

Ordres emeses pels òrgans superiors destinades exclusivament a organitzar el funcionament dels òrgans que en depenen o a establir pautes per a la seva actuació materia

Browse

Collections in this community