Identificació de les principals situacions/manifestacions de desigualtat i/o exclusió per raó d'origen a la ciutat

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/90335

54,73 kB

PDFTXT
Title: Identificació de les principals situacions/manifestacions de desigualtat i/o exclusió per raó d'origen a la ciutat
Authors: Consell Municipal d'Immigració (Barcelona)
Creation date: 2009
Issue Date: 6-May-2009
Keywords: Discrimination
Racism
Programme: Pla Municipal per a la Interculturalitat (Barcelona)
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 4 p.
Description: Primera Sessió de Treball del grup consultor del Consell Municipal d’Immigració; dimecres 6 de maig, Centre de Normalització Lingüística
Terms of use: All rights reserved
Relation: Segona Sessió de Treball del grup consultor del Consell Municipal d’Immigració
Appears in Collections:Municipal monographsAll rights reserved
Metadata ruled by