Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/90336
Title: Integració i interculturalitat: anàlisi de les trajectòries migratòries i de la integració subjectiva de la població estrangera extracomunitària a la ciutat de Barcelona
Authors: Samper, Saray
Moreno, Raquel
Direcció d'Immigració
D-CAS, S.L.
Creation date: 2009
Issue Date: 2009
Keywords: Immigrants
Social integration
Intercultural communication
Programme: Pla Municipal per a la Interculturalitat (Barcelona)
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 78 p.
Terms of use: All rights reserved
Appears in Collections:Monografies municipals

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
2720.pdf2,94 MBAdobe PDFTXT


All rights reserved
Metadata ruled by