Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/90386
Title: Condicions de vida de les dones de Barcelona
Authors: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Contributors: Sintes Pascual, Elena
Creation date: May-2002
Issue Date: May-2002
Keywords: Women
Social indicators
Economic indicators
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Description: Estudi realitzat sobre la base dels resultats de l’Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona any (2000)
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Monografies municipals

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
4365.pdfPortada, Índex, Pròleg (6 p.)471,16 kBAdobe PDFTXT
4366.pdfIntroducció (4 p.)257,29 kBAdobe PDFTXT
4367.pdf1. L'àmbit familiar (20 p.)339,57 kBAdobe PDFTXT
4368.pdf2. El nivell d'estudis (16 p.)322,8 kBAdobe PDFTXT
4369.pdf3. El mercat laboral (22 p.)201,75 kBAdobe PDFTXT
4370.pdf4. El treball domèstic (16 p.)365,4 kBAdobe PDFTXT
4371.pdf5. El nivell d'ingressos (14 p.)336,27 kBAdobe PDFTXT
4372.pdf6. El temps disponible i les activitats de lleure (16 p.)271,53 kBAdobe PDFTXT
4373.pdf7. Les xarxes de relació (14 p.)413,25 kBAdobe PDFTXT
4374.pdf8. Conclusions generals (8 p.)312 kBAdobe PDFTXT
4375.pdfAnnex. Taules estadístiques complementàries (70 p.)478,5 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by