Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/90387
Title: Condicions de vida de la gent gran de Barcelona
Authors: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Contributors: Sintes Pascual, Elena
Collado, Ana
Creation date: Jun-2002
Issue Date: Jun-2002
Keywords: Older people
Social indicators
Economic indicators
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 1 document (9 fitxers)
Description: Estudi realitzat sobre la base dels resultats de l’Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona any (2000).
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Monografies municipals

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
4378.pdfPortada, índex i presentació (6 p.)396,7 kBAdobe PDFTXT
4379.pdfIntroducció (4 p.)245,13 kBAdobe PDFTXT
4380.pdf1. Qui és la gent gran (6 p.)435,32 kBAdobe PDFTXT
4381.pdf2. L'àmbit sociodemogràfic (30 p.)312,28 kBAdobe PDFTXT
4382.pdf3. L'ambit econòmic (30 p.)418,12 kBAdobe PDFTXT
4383.pdf4. L'espai vital (22 p.)367,17 kBAdobe PDFTXT
4384.pdf5. La distribució del temps (24 p.)304,62 kBAdobe PDFTXT
4385.pdf6. Les xarxes de relació (16 p.)300,4 kBAdobe PDFTXT
4386.pdf7. Conclusions generals (8 p.)354,2 kBAdobe PDFTXT
4387.pdfAnnex. Taules específiques complementàries (166 p.)686,75 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by