Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/90434
Title: Integració i interculturalitat: anàlisi de les trajectòries migratòries i de la integració de la població estrangera extracomunitària a la ciutat de Barcelona: resum
Authors: Samper, Saray
Direcció d'Immigració
Contributors: Moreno, Raquel
Creation date: 2008
Issue Date: 2008
Keywords: Immigrants
Intercultural communication
Social integration
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Immigració
Extent: 9 p.
Description: A la portada: Pla Barcelona Interculturalitat.
A la part inferior de la portada: de treball
Terms of use: All rights reserved
Appears in Collections:Monografies municipals

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
2931.pdf459,2 kBAdobe PDFTXT


All rights reserved
Metadata ruled by