Statistics: Temps i cultura: aproximació a l'anàlisi de la cultura des de la perspectiva del temps

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
61 21

Most downloades documents (total)

Downloads
4322.pdf 21

Top Country Views

Views
Spain 23
France 13
United States 10
Slovenia 3
Vietnam 3
China 2
EU 2
Finland 1
India 1
Mexico 1
Poland 1
Sweden 1