Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/91252
Title: Fitxes de sostenibilitat
Other Titles: Fitxes de sostenibilitat energètica
Authors: Regidoria de Ciutat Sostenible
Creation date: 1998
Issue Date: 1998
Keywords: Sustainable mobility
Kindergarten
Storage batteries
Public lighting
Electric wiring
Photovoltaic power generation
Outdoor furniture
Recycling (Waste, etc.)
Vending machines
Students
Environment
Solar energy
Birds
Lanterns
Pavements
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona. Regidoria de ciutat sostenible
Table of contents: vol. 1.Incorporació de captadors solars tèrmics per la producció d'aigua calenta a les Escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona
vol. 2.Canvi de les lluminàries a les cases consistorials de l'Ajuntament de Barcelona per lluminàries d'alta eficiència
vol. 3.Primera instal.lació fotovoltaica connectada a la xarxa acollint-se al RD 2818/1998
vol. 4.Incorporació de captadors solars per la producció d'aigua calenta al Polisportiu Municipal del Guinardo
vol. 5.Instal·lacions fotovoltàiques a l'edifici "Nou" de l'Ajuntament de Barcelona
vol. 6.Reintroducció del falcó pelegrí: la peça que faltava a l'ecosistema urba
vol. 7.Fem compost al parc: reciclar la matèria orgànica
vol. 8.El nou fanal de l'Eixample: la llum justa
vol. 9.Sistema de vending de la UAB: consum responsable
vol. 10.El camí escolar: la corresponsabilitat de la ciutadania
vol. 11.Instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Font d'en Fargas
vol. 12.Reg de zones verdes amb aigua freàtica de Barcelona
vol. 13.Habitatges "les Vores" a les rondes de Barcelona: cases sostenibles
vol. 14.Trinitat Nova: la renovació participativa i sostenible d'un barri
vol. 15.Paviment sonoreductor: disminució del soroll del trànsit a la ciutat
vol. 16.Voluntariat ambiental de la Creu Roja: un compromís amb la sostenibilitat urbana
vol. 17.Punts Verds: responsabilitat sobre els residus
vol. 18.Autobusos a gas natural comprimit: transport urbà més net
vol. 19.Recollida selectiva i compartimentada: optimitzar la recuperació de la matèria orgànica i del rebuig
vol. 20.El Tinter: una indústria gràfica amb responsabilitat mediambiental
vol. 21.Campus de Castelldefels de la UPC: planificació ambiental d'un recinte universitari.
Terms of use: CC-BY [només pel text] ; Tots els drets reservats [per les imatges]
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Monografies municipals

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
4202.pdfvol. 1. Incorporació de captadors solars tèrmics per la producció d'aigua calenta a les Escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona (2 p.)94,9 kBAdobe PDFTXT
4203.pdfvol. 2. Canvi de les lluminàries a les cases consistorials de l'Ajuntament de Barcelona per lluminàries d'alta eficiència (2 p.)125,24 kBAdobe PDFTXT
4204.pdfvol. 3. Primera instal.lació fotovoltaica connectada a la xarxa acollint-se al RD 2818/1998 (2 p.)92,92 kBAdobe PDFTXT
4205.pdfvol. 4. Incorporació de captadors solars per la producció d'aigua calenta al Polisportiu Municipal del Guinardó (2 p.)97,47 kBAdobe PDFTXT
4206.pdfvol. 5. Instal·lacions fotovoltàiques a l'edifici "Nou" de l'Ajuntament de Barcelona (2 p.)117,18 kBAdobe PDFTXT
4224.pdfvol. 6. Reintroducció del falcó pelegrí : la peça que faltava a l'ecosistema urbà (2 p.)117,34 kBAdobe PDFTXT
4223.pdfvol. 7. Fem compost al parc : reciclar la matèria orgànica (2 p.)121,22 kBAdobe PDFTXT
4207.pdfvol. 8. El nou fanal de l'Eixample : la llum justa (2 p.)109,33 kBAdobe PDFTXT
4222.pdfvol. 9. Sistema de vending de la UAB : consum responsable (2 p.)113,51 kBAdobe PDFTXT
4221.pdfvol. 10. El camí escolar : la corresponsabilitat de la ciutadania (2 p.)101,2 kBAdobe PDFTXT
4208.pdfvol. 11. Instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Font d'en Fargas (2 p.)122,44 kBAdobe PDFTXT
4220.pdfvol. 12. Reg de zones verdes amb aigua freàtica de Barcelona (2 p.)121,55 kBAdobe PDFTXT
4209.pdfvol. 13. Habitatges "les Vores" a les rondes de Barcelona : cases sostenibles (2 p.)111,83 kBAdobe PDFTXT
4219.pdfvol. 14. Trinitat Nova : la renovació participativa i sostenible d'un barri (2 p.)192,12 kBAdobe PDFTXT
4218.pdfvol. 15. Paviment sonoreductor : disminució del soroll del trànsit a la ciutat (2 p.)151,04 kBAdobe PDFTXT
4217.pdfvol. 16. Voluntariat ambiental de la Creu Roja : un compromís amb la sostenibilitat urbana (2 p.)164,07 kBAdobe PDFTXT
4216.pdfvol. 17. Punts Verds : responsabilitat sobre els residus (2 p.)176,07 kBAdobe PDFTXT
4210.pdfvol. 18. Autobusos a gas natural comprimit : transport urbà més net (2 p.)263,4 kBAdobe PDFTXT
4215.pdfvol. 19. Recollida selectiva i compartimentada : optimitzar la recuperació de la matèria orgànica i del rebuig (2 p.)117,02 kBAdobe PDFTXT
4214.pdfvol. 20. El Tinter : una indústria gràfica amb responsabilitat mediambiental (2 p.)111,1 kBAdobe PDFTXT
4213.pdfvol. 21. Campus de Castelldefels de la UPC : planificació ambiental d'un recinte universitari (2 p.)424,84 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by