Fitxes de sostenibilitat

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/91252

vol. 1. Incorporació de captadors solars tèrmics per la producció d'aigua calenta a les Escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona (2 p.)

94,9 kB

PDFTXT

vol. 2. Canvi de les lluminàries a les cases consistorials de l'Ajuntament de Barcelona per lluminàries d'alta eficiència (2 p.)

125,24 kB

PDFTXT

vol. 3. Primera instal.lació fotovoltaica connectada a la xarxa acollint-se al RD 2818/1998 (2 p.)

92,92 kB

PDFTXT

vol. 4. Incorporació de captadors solars per la producció d'aigua calenta al Polisportiu Municipal del Guinardó (2 p.)

97,47 kB

PDFTXT

vol. 5. Instal·lacions fotovoltàiques a l'edifici "Nou" de l'Ajuntament de Barcelona (2 p.)

117,18 kB

PDFTXT

vol. 6. Reintroducció del falcó pelegrí : la peça que faltava a l'ecosistema urbà (2 p.)

117,34 kB

PDFTXT

vol. 7. Fem compost al parc : reciclar la matèria orgànica (2 p.)

121,22 kB

PDFTXT

vol. 8. El nou fanal de l'Eixample : la llum justa (2 p.)

109,33 kB

PDFTXT

vol. 9. Sistema de vending de la UAB : consum responsable (2 p.)

113,51 kB

PDFTXT

vol. 10. El camí escolar : la corresponsabilitat de la ciutadania (2 p.)

101,2 kB

PDFTXT

vol. 11. Instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Font d'en Fargas (2 p.)

122,44 kB

PDFTXT

vol. 12. Reg de zones verdes amb aigua freàtica de Barcelona (2 p.)

121,55 kB

PDFTXT

vol. 13. Habitatges "les Vores" a les rondes de Barcelona : cases sostenibles (2 p.)

111,83 kB

PDFTXT

vol. 14. Trinitat Nova : la renovació participativa i sostenible d'un barri (2 p.)

192,12 kB

PDFTXT

vol. 15. Paviment sonoreductor : disminució del soroll del trànsit a la ciutat (2 p.)

151,04 kB

PDFTXT

vol. 16. Voluntariat ambiental de la Creu Roja : un compromís amb la sostenibilitat urbana (2 p.)

164,07 kB

PDFTXT

vol. 17. Punts Verds : responsabilitat sobre els residus (2 p.)

176,07 kB

PDFTXT

vol. 18. Autobusos a gas natural comprimit : transport urbà més net (2 p.)

263,4 kB

PDFTXT

vol. 19. Recollida selectiva i compartimentada : optimitzar la recuperació de la matèria orgànica i del rebuig (2 p.)

117,02 kB

PDFTXT

vol. 20. El Tinter : una indústria gràfica amb responsabilitat mediambiental (2 p.)

111,1 kB

PDFTXT

vol. 21. Campus de Castelldefels de la UPC : planificació ambiental d'un recinte universitari (2 p.)

424,84 kB

PDFTXT
Title: Fitxes de sostenibilitat
Other Titles: Fitxes de sostenibilitat energètica
Authors: Regidoria de Ciutat Sostenible
Creation date: 1998
Issue Date: 1998
Keywords: Sustainable mobility
Kindergarten
Storage batteries
Public lighting
Electric wiring
Photovoltaic power generation
Outdoor furniture
Recycling (Waste, etc.)
Vending machines
Students
Environment
Solar energy
Birds
Lanterns
Pavements
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Ajuntament de Barcelona. Regidoria de ciutat sostenible
Table of contents: vol. 1.Incorporació de captadors solars tèrmics per la producció d'aigua calenta a les Escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona
vol. 2.Canvi de les lluminàries a les cases consistorials de l'Ajuntament de Barcelona per lluminàries d'alta eficiència
vol. 3.Primera instal.lació fotovoltaica connectada a la xarxa acollint-se al RD 2818/1998
vol. 4.Incorporació de captadors solars per la producció d'aigua calenta al Polisportiu Municipal del Guinardo
vol. 5.Instal·lacions fotovoltàiques a l'edifici "Nou" de l'Ajuntament de Barcelona
vol. 6.Reintroducció del falcó pelegrí: la peça que faltava a l'ecosistema urba
vol. 7.Fem compost al parc: reciclar la matèria orgànica
vol. 8.El nou fanal de l'Eixample: la llum justa
vol. 9.Sistema de vending de la UAB: consum responsable
vol. 10.El camí escolar: la corresponsabilitat de la ciutadania
vol. 11.Instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Font d'en Fargas
vol. 12.Reg de zones verdes amb aigua freàtica de Barcelona
vol. 13.Habitatges "les Vores" a les rondes de Barcelona: cases sostenibles
vol. 14.Trinitat Nova: la renovació participativa i sostenible d'un barri
vol. 15.Paviment sonoreductor: disminució del soroll del trànsit a la ciutat
vol. 16.Voluntariat ambiental de la Creu Roja: un compromís amb la sostenibilitat urbana
vol. 17.Punts Verds: responsabilitat sobre els residus
vol. 18.Autobusos a gas natural comprimit: transport urbà més net
vol. 19.Recollida selectiva i compartimentada: optimitzar la recuperació de la matèria orgànica i del rebuig
vol. 20.El Tinter: una indústria gràfica amb responsabilitat mediambiental
vol. 21.Campus de Castelldefels de la UPC: planificació ambiental d'un recinte universitari.
Terms of use: CC-BY [només pel text] ; Tots els drets reservats [per les imatges]
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Municipal monographsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by