Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/91539
Title: Règim especial del municipi de Barcelona
Other Titles: Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 13-Mar-2006
Issue Date: 16-Mar-2006
Keywords: Politics and government
Organization and flowcharts
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Boletín Oficial del Estado, suplement 7 (16-03-2006), p. 835-849
Extent: 15 p.
Description: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/91540
Active affectation: Deroga el Decret 1166/1960, de 23 de maig, pel qual es regula el règim especial per a Barcelona
Deroga el Decret llei 5/1974, de 24 d’agost, pel qual es crea l’entitat municipal metropolitana
Deroga el Decret 3276/1974, de 28 de novembre, d’organització i funcionament de l’entitat municipal metropolitana
Deroga la disposició transitòria quarta de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
Modifica la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i valoracions
Validity begins: 14-Jun-2006
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: http://hdl.handle.net/11703/91540
Appears in Collections:Normes d'interès

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
6076.pdf453,61 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by