Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/91639

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (1 p.)

716,72 kB

PDFTXT

Gaseta municipal de Barcelona (16 p.)

2,86 MB

PDFTXT

correcció d'errades(1 p.)

171,99 kB

PDFTXT
Title: Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 18-Mar-1983
Issue Date: 30-Sep-1983
Keywords: Environment
Pollution
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, núm. 214 (07-09-1983), p. 9
Publicada també a la Gaseta municipal de Barcelona, núm. 27 (30-09-1983), p. 507-522
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 37 p.
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 21-09-1982 i de 18-03-1983
Active affectation: Deroga l'Ordenança sobre activitats en les quals s'originin radiacions ionitzants [1982]
Deroga els art. 97-101 de l'Ordenança de policia de la via pública [1964]
Deroga l'art. 14 de les Normes de caràcter general relatives a instal·lacions industrials [1967]
Validity begins: 8-Sep-1983
Validity ends: 16-Jun-1999
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Relation: Edició llibre (1983) [versió en català i castellà]
Edició llibre (1994]
Is replaced by: Ordenança general del medi ambient urbà [1999]
Is required by: Ordenanza de policía de vía pública [1964]
Ordenanza sobre normas de carácter general relativas a instalaciones industriales [1966]
Requires: Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983] : modificació [1990-04-27]
Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983] : modificació [1992-04-24]
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Bye-laws not in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by