Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/96498
Title: Procediment d'aplicació de l'Ordenança solar de Barcelona: guia d'inspecció d'instal·lacions d'energia solar tèrmica
Authors: Agència Local d'Energia de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Creation date: 2007
Issue Date: 2006
Keywords: Solar energy
Municipal ordinances
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: Agència d'Energia de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Description: Fa referència a la modificació de 2006 de l'Annex de l'Ordenança general del medi ambient urbà [http://hdl.handle.net/11703/97151]
Table of contents: Guia
Esmenes
Fitxa d'inspecció i control d'IEST
Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació d'energia solar tèrmica
Terms of use: All rights reserved
References: http://hdl.handle.net/11703/97151
Appears in Collections:Documents tècnics

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
5169.pdfGuia d'inspecció OST. V 2.0. - 11 de juliol de 2007361,44 kBUnknown 
5173.pdfEsmenes de la Guia resum procediment d'inspecció d'IEST (apartats g i h)41,42 kBAdobe PDFTXT
5174.pdfEsmenes de la Guia d'inspecció d'instal·lacions d'energia solar tèrmica (apartats g i h)30,99 kBAdobe PDFTXT
5171.pdfCertificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació d'energia solar tèrmica57,2 kBAdobe PDFTXT
5172.pdfFitxa d'inspecció i control d'IEST16,31 kBAdobe PDFTXT


All rights reserved
Metadata ruled by