Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2016]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/97107

223,51 kB

PDFTXT

50,34 kB

XML
Title: Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2016]
Authors: Gerència d'Ecologia Urbana
Creation date: 1-Apr-2016
Issue Date: 21-Apr-2016
Keywords: Tourist accommodation
Tourism and city planning
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (21-04-2016)
Extent: 11 p.
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 01-04-2016
Passive affectation: Art. 6.2. c), 6.2. d), 6.3., 7.1. c), e), f), g) i del d) l'últim incís, des de "S'entén" fins a "desocupat", 7.2., 17.3. i Disposició Addicional deixats sense efecte per diverses sentències
Art. 6.1. a), 7.1. a), e) y f), 7.2 y 15.4. deixats sense efecte per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15-07-2019
Active affectation: Deroga totes les disposicions de l'activitat d'Habitatge Turístic (epígraf T.1) del Pla especial d'establiments de concurrencia pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2013]
Substitueix el Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2013] , en tot el que fa referència a l'actualitat d'habitatge d'ús turístic (epígraf T.1)
Validity begins: 1-Apr-2016
Validity ends: 31-Mar-2016
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2021]
Replaces: Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella [2013]
Requires: Part dispositiva de la sentència de 04-04-2019
Part dispositiva de la sentència de 28-05-2019
Part dispositiva de la sentència de 15-07-2019
Part dispositiva de la sentència de 29-07-2019
Part dispositiva de la sentència de 12 de juny de 2019
Appears in Collections:Special plans not in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by