Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/97427
Title: Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]
Authors: Gerència d'Ecologia Urbana
Ajuntament de Barcelona
Creation date: 27-May-2016
Issue Date: 10-Jun-2016
Keywords: Cannabis Social Clubs
Establishments open to the public
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 4 p.
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 27-05-2016
Referenciat per la Guia tècnica : informe previ de cannabis i aclariments del pla especial de cannabis [http://hdl.handle.net/11703/115985]
Referenciat per la nota de premsa La síndica de greuges demana un canvi en el Pla urbanístic municipal per tal d'allunyar els clubs de cànnabis de qualsevol centre educatiu reglat. Versió en català [http://hdl.handle.net/11703/117295] i en castellà [http://hdl.handle.net/11703/117296]
Passive affectation: Art. 5 (incís: "són activitats generadores de fums contaminants d'acord amb l'OMA"), art. 8 lletra d) i art. 10 deixats sense efecte per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 21-05-2019
Validity begins: 26-May-2016
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requires: Part dispositiva de la sentència de 21 de maig de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]
Part dispositiva de la sentència de 8 d'abril de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]
Is referenced by: La síndica de greuges demana un canvi en el Pla urbanístic municipal per tal d'allunyar els clubs de cànnabis de qualsevol centre educatiu reglat
La síndica de greuges reclama un cambio en el plan urbanística municipal para alejar los clubes de cánnabis de cualquier centro educativo reglado
Guia tècnica : informe previ de cannabis i aclariments del pla especial de cannabis
Appears in Collections:Plans especials vigents

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
plaeurbort_2016.pdf169,65 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by