Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/97821
Título : Preus públics per a l'any 2016 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis
Otros títulos: Preus públics. 2016
Autor: Ajuntament de Barcelona
Fecha de aprobación/creación: 3-dic-2015
Fecha de publicación : 14-dic-2015
Materia : Recogida selectiva de basura
Equipamientos culturales
Personas con discapacidad
Vivienda
Ancianos
Formación ocupacional
Policía municipal
Bomberos
Equipamientos colectivos)
Cobertura geográfica: Barcelona
Citación : Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (14-12-2015)
Extensión: 42 p.
Nota : Aprovats per la Comissió de Govern de 03-12-2014
Contiene: Regulació general dels preus públics municipals dels següents serveis: 1r. Àrea de Drets Socials: Serveis per equipaments residencials per persones amb discapacitat; Residències, habitatges tutelats i centres de dia per gent gran; Serveis d'atenció domiciliària; Serveis d'àpats en companyia per a la gent gran; Cessió de terrenys d'acampada de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; Cessió d'ús temporal de sales del Centre d'informació i atenció per a joves; Serveis del Centre de Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ); Serveis del Centre d'Allotjament Familiar Navas ;
2n. Àrea de Seguretat i Prevenció: Serveis de la Unitat Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana, i Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament;
3r. Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: Serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals i de prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; Activitats d'educació ambiental de l'Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de serveis i cessions d'espais del sector de medi ambient, i Serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe ;
4t. Àrea de Recursos: Activitats culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l'Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals dels sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de documents, sense caràcter d'expedient administratiu, produïts per l'Ajuntament de Barcelona i prestats per l'Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals dels sectors ;
5è. Àrea de treball, economia i planificació estratègica: Serveis dels equipaments dels districtes; Serveis de les instal·lacions esportives municipals
Condiciones de uso: Domini públic
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Aparece en las colecciones: Preus públics

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
preuspublics2016.pdf308,67 kBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons