Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019] : modificació [2016-06-30]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/97840

55 kB

PDFTXT
Title: Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019] : modificació [2016-06-30]
Other Titles: Organigrama de les gerències
Authors: Comissió de Govern
Creation date: 30-Jun-2016
Issue Date: 20-Jul-2016
Keywords: Organization and flowcharts
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 21 (20-07-2016) p. 4416-4422
Extent: 7 p.
Description: Aprovat per la Comissió de Govern de 30-06-2016
Modifica el Decret de l'Alcaldia de 13-06-2015 [http://hdl.handle.net/11703/83417]
Afecta principalment: modifica la denominació d’un òrgan de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials, així com la definició i modificació de les funcions dels òrgans de les Gerència de Presidència i Economia (Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local); Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació (Gerència d'Empresa i Turisme; Departament de Coordinació Institucional) ; Gerència de Drets Socials (Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran) ; Gerència de de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBT); i Gerència d’Ecologia Urbana (Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni; Direcció de Serveis de Llicències; Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana).
Adscriu la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran a la Direcció d’Acció Social de la Gerència de Drets Socials. Defineix les funcions de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació i de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, tal com es detallen al’annex 1. Defineix les funcions de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, i de la Direcció de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni, tal com es detallen a l’annex 1. Defineix les funcions del Departament de Coordinació Institucional, tal com es detallen a l’annex 1. Modifica les funcions de la Gerència de Presidència i Economia i de la Gerència d’Empresa i Turisme tal com es detallen a l’annex 1. Modifica les funcions de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, de la Direcció de Serveis de Llicències, i de la Direcció de Serveis de Projectes d’Ecologia Urbana tal com es detallen a l’annex 1. Modifica la denominació del Departament de Gent Gran adscrit a la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran, per la de Departament de Promoció de la Gent Gran; i definir les seves funcions, tal com es detallen a l’annex 1.
Validity ends: 30-Jun-2016
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019]
Appears in Collections:Governing Body agreements (includes texts)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by