Plec de condicions generals, econòmico-administratives i tècniques o facultatives, aplicable a la contractació d'obres,...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/97929

7,28 MB

PDFTXT

229,58 kB

PDFTXT
Title: Plec de condicions generals, econòmico-administratives i tècniques o facultatives, aplicable a la contractació d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments [1995]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 21-Jul-1995
Issue Date: 25-Nov-1995
Keywords: Public contracts
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 282 (25-11-1995), p. 8-11
Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 1 (10-01-1996), p. 2-5
Extent: 4 p.
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 21-07-1995
Passive affectation: Modificat pel Decret d’Alcaldia de 28-10-1987 [http://hdl.handle.net/11703/91685]
Substituït pel Plec de clàusules administratives generals [2002] [http://hdl.handle.net/11703/102294]
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Plec de clàusules administratives generals [2002] [http://hdl.handle.net/11703/102294]
Replaces: Pliego-tipo de condiciones generales económico-administrativas y técnicas o facultativas, aplicable a la contratación de obras, instalaciones, servicios y suministros [1960]
Requires: Plec de condicions generals, econòmico-administratives i tècniques o facultatives, aplicable a la contractació d'obres,...
Appears in Collections:General administrative clausesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by