Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/99054

2,86 MB

PDFTXT
Title: Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona
Authors: Alcaldia
Creation date: 14-Mar-2014
Issue Date: 10-Apr-2014
Keywords: Public works
City planning
Urban renewal
Buildings
Outdoor furniture
Quality control
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 11 (10-04-2014)
Extent: 133 p.
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 14-03-2014
Deixa sense efecte el Manual de Qualitat de les obres, implementació i incidència en l'àmbit del domini públic, aprovat per Decret d'Alcaldia de 17-05-1999 (ID=2055). Les referències contingudes als plecs de clàusules i altres al Decret que es deixa sense efecte s'han d'entendre realitzades al Manual que s'aprova amb aquest Decret per a les obres que es realitzin a partir de la seva vigència
Table of contents: Implantació i incidència de l'espai públic (volum I) i els seus Annexes (volum II)
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Replaces: Manual de qualitat de les obres: implantació i incidència en l'àmbit de domini públic
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by