Statistics: Subvencions sobrel a quota líquida de l'impost sobre béns inmobles , correponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
58 36

Most downloades documents (total)

Downloads
bases_reguladores_bop.pdf 20
convocatoria_anunci_bop_1.pdf 16

Top Country Views

Views
France 16
Spain 15
United States 14
Germany 4
Sweden 3
Vietnam 3
Denmark 2
Iran 1