Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983] [ed. 1994]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/99352

20,74 MB

PDFTXT
Title: Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983] [ed. 1994]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 18-Mar-1983
Issue Date: 1994
Keywords: Environment
Pollution
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Publicada també a la Gaseta municipal de Barcelona, núm. 27 (30-09-1983)
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 37 p.
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 21-09-1982 i de 18-03-1983
Deroga l'Ordenança sobre activitats en les quals s'originin radiacions ionitzants [1982]
Deroga els art. 97 a 101 de l'Ordenança de policia de la via pública
Deroga l'art. 14 de les Normes de caràcter general relatives a instal·lacions industrials [1967]
Inclou les modificacions aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 27-04-1990
Derogada per l'Ordenança general del medi ambient urbà [1999]
Validity begins: 8-Sep-1983
Validity ends: 16-Jun-1999
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Relation: Versió BOPB + GM
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Municipal monographsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by