Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals

LOPDP

Tancar aquesta finestra

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Usuaris de biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de la gestió dels usos de les instal·lacions, dels préstecs dels fons als usuaris de les biblioteques i dels serveis d'alerta de les novetats que entren al sistema del Servei de Documentació i Accés al Coneixement. Les vostres dades només seran cedides a d'altres administracions que gestionin xarxes de biblioteques públiques de Catalunya o d'altres comunitats autònomes. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume, 2 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de drets LOPD.

Envieu un e-mail al BCNROC