Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals

LOPDP

Tancar aquesta finestra

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió dels serveis d’informació als usuaris com préstec, catàleg, alertes, novetats, etc. i dels usos de les instal·lacions del Servei de Documentació i Accés al Coneixement i altres biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona (tractament 0271-Gestió d’usuaris de biblioteques). Les vostres dades seran cedides als gestors de xarxes de biblioteques públiques. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’activitat.

Envieu un e-mail al BCNROC