Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 721.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
sep-2018La Generalitat ha d'aportar garantia per obtenir la suspensió en el marc d'un procediment tributari (299/16)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Contracte d’arrendament simple –no "ad meliorandum"- (207/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Bonificació per habitatge habitual del causant en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (187/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Exempció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en relació a les obres de reforma del Parc de Recerca de la UPF (303/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Manifestació tàcita de la conformitat amb la regularització als efectes de la reducció del 30% de la sanció (264/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Anul·lació de les sancions imposades per l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor d'uns terrenys de naturalesa urbana (308/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
29-jun-2018Premi Consell Municipal d'Immigració de Barcelona 2018 : bases i convocatòriaAjuntament de Barcelona; Consell Municipal d'Immigració (Barcelona)
23-abr-2018Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte [2018]Institut Municipal d'Educació (Barcelona); Consell Escolar Municipal (Barcelona)
2018Dones i treballs : una aproximació al mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènereGerència de Recursos; Departament de Transversalitat de Gènere; Consell Econòmic i Social de Barcelona; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball; Moreno, Sara; Sánchez Mira, Núria; Borràs Català, Vicent
ene-2018Exempció de l'impost sobre béns immobles de Renfe-Operadora per a l'adequada explotació de la línia de ferrocarril (310/16)Consell Tributari Municipal (Barcelona)