Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 606.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
9-nov-2017Estatuts del Consell Econòmic i Social de Barcelona [1992] : modificació [2017-10-06]Consell Econòmic i Social de Barcelona
sep-2017Informe sobre els efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d'11 de maig, en relació amb l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (216/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
14-jul-2017Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista 2017 : convocatòria i basesDistricte 10. Sant Martí; Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI; Consell de Dones del Districte de de Sant Martí (Barcelona); Consorci de Biblioteques de Barcelona
29-may-2017Normes internes de funcionament del Consell Assessor per la Transparència [2017]Ajuntament de Barcelona
29-may-2017Normes internes de funcionament del Consell Assessor per la Transparència : aprovació [2017]Alcaldia
26-may-2017Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d'Universitats [2017]Institut Municipal d'Educació (Barcelona)
may-2017Impost sobre activitats econòmiques: Improcedència de l'exempció per la naturalesa mercantil de la recurrent.Consell Tributari Municipal (Barcelona)
mar-2017Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris i reflexions per al Pla de Barris de BarcelonaConsell Assessor del Pla de Barris de Barcelona
feb-2017Requisits, segons el Tribunal Suprem, perquè pugui considerar-se una transmissió patrimonial com a "branca d'activitat" a efectes de gaudir de beneficis fiscalsConsell Tributari Municipal (Barcelona)
feb-2017En compravenda declarada nul·la, els interessos de demora meritats per devolució d'ingressos indeguts, es calculen des de la data de l'ingrésConsell Tributari Municipal (Barcelona)