Search


Current filters:Start a new search
Show filters
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 233 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Feb-2017En compravenda declarada nul·la, els interessos de demora meritats per devolució d'ingressos indeguts, es calculen des de la data de l'ingrésConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Feb-2017Requisits, segons el Tribunal Suprem, perquè pugui considerar-se una transmissió patrimonial com a "branca d'activitat" a efectes de gaudir de beneficis fiscalsConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Feb-2017Preus públics pel servei de recollida de residus comercials: fet imposableConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Habitatge habitual: Extemporaneïtat en la sol·licitud de la bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017No aplicació de la bonificació prevista en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per transmissió mortis causa de local, si l'activitat no la realitza el causant, sinó una societat civilConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017IBI: Derivació de responsabilitat en virtut d'hipoteca legal tàcita, preval sobre la concursal (65/15)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017La dissolució de condomini no produeix transmissióConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Efectes retroactius de la variació d'ordre físic del valor cadastral en les liquidacions de l'impost sobre béns immoblesConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Notificació de la liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'exercici posterior a la data d'alta en el padró de l'impostConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Nov-2016Gestió de l'impost sobre activitats econòmiques: delegació (61/6)Consell Tributari Municipal (Barcelona)

Discover