Search


Current filters:
Start a new search
Show filters
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 81 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2018Manifestació tàcita de la conformitat amb la regularització als efectes de la reducció del 30% de la sanció (264/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Habitatge habitual: Extemporaneïtat en la sol·licitud de la bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017No aplicació de la bonificació prevista en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per transmissió mortis causa de local, si l'activitat no la realitza el causant, sinó una societat civilConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017La dissolució de condomini no produeix transmissióConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Efectes retroactius de la variació d'ordre físic del valor cadastral en les liquidacions de l'impost sobre béns immoblesConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Notificació de la liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'exercici posterior a la data d'alta en el padró de l'impostConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Nov-2016Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Fet imposable. Baixa definitiva per trasllat a un altre país (132/16)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
May-2016Gestió de l'impost sobre activitats econòmiques: DelegacióConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Apr-2016Base imposable. Valors cadastrals notificats: les qüestions relatives a la seva formalització són competència del TEARConsell Tributari Municipal (Barcelona)
10-Nov-2015Beneficis fiscals: conveni municipalConsell Tributari Municipal (Barcelona)