Search


Current filters:
Start a new search
Show filters
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 62 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018IBI en el cas dels col·legis professionals (25/18)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Sep-2017Informe sobre els efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d'11 de maig, en relació amb l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (216/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Habitatge habitual: Extemporaneïtat en la sol·licitud de la bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017No aplicació de la bonificació prevista en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per transmissió mortis causa de local, si l'activitat no la realitza el causant, sinó una societat civilConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017IBI: Derivació de responsabilitat en virtut d'hipoteca legal tàcita, preval sobre la concursal (65/15)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017La dissolució de condomini no produeix transmissióConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Jan-2017Efectes retroactius de la variació d'ordre físic del valor cadastral en les liquidacions de l'impost sobre béns immoblesConsell Tributari Municipal (Barcelona)
2014Liquidacions retroactives d'exercicis no declarats comporta la generació d'interessos de demora (198/14)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2014Dret de tempteig: la transmissió es produeix en la data de l'escriptura (359/13)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2014Béns municipals afectes a l'ús o servei públic. Concessió d'aparcament a BSM com a gestió directa de l'Ajuntament (237/13)Consell Tributari Municipal (Barcelona)