Logo

Col·leccions especials

Fa referència a aquelles col·leccions de materials únics valuosos i irrepetibles com poden ser manuscrits, llibres rars, fons personals i fons d’arxiu. Inclouen materials de tota mena com fotografies, dibuixos, cartes, cartells, fullets, mapes, partitures, revistes, etc.
Definició extreta de: http://colleccionsespecials.csuc.cat/?q=ca/inici


-Colecciones especiales: hace referencia a aquellas colecciones de materiales únicos valiosos e irrepetibles como pueden ser manuscritos, libros raros, fondos personales y fondos de archivo. Éstas incluyen materiales de todo tipo como fotografías, dibujos, cartas, carteles, folletos, mapas, partituras, revistas, etc.
Definición extraida de: http://colleccionsespecials.csuc.cat/?q=ca/inici

Browse

Sub-communities within this community