Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia el termini de suspensió de l'efectivitat del...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/119268

BOPB. Ban (3 p.)

427,37 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Ban (3 p.)

54,28 kB

PDFTXT
Title: Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia el termini de suspensió de l'efectivitat del règim sancionador de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire i s'incrementen els ingressos màxims anuals requerits per poder acollir-se a la moratòria prevista en la seva disposició transitòria primera en el cas dels vehicles de la categoria M1 I L
Authors: Alcaldia
Colau Ballano, Ada
Creation date: 22-Jul-2020
Issue Date: 24-Jul-2020
Keywords: Air quality
Urban traffic
Vehicles
Local transit
Fines (Penalties)
Coronaviruses
Public health
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (24-07-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (22-07-2020)
Extent: 2 documents
Abstract: Organizational measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19.
Validity begins: 24-Jul-2020
Validity ends: 15-Sep-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire [2019]
Ban pel qual se suspèn l’aplicació del règim sancionador previst a l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, amb ocasió de la declaració d’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Requires: Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia per a determinades categories de vehicles el termini a partir del qual produirà efectes l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire
References: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Appears in Collections:EdictsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by