Pla de mobilitat urbana 2024

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/128157

Pla (228 p.)

15,77 MB

PDFTXT

Annexos (72p.)

4,59 MB

PDFTXT

Anunci aprovació definitiva (1 p.)

502,33 kB

PDFTXT
Title: Pla de mobilitat urbana 2024
Other Titles: Ens movem cap al futur de manera més sostenible, segura, saludable, equitativa i eficient
Authors: Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana
Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Creation date: 23-Dec-2022
Issue Date: Dec-2022
Keywords: Urban mobility
Sustainable mobility
Traffic safety
Air quality
Atmospheric pollution
Public transport
Bicycles
Motor vehicles
Physical distribution of goods
Coronaviruses
Programme: Pla de Mobilitat Urbana 2024 (Barcelona)
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Anunci: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8834 (17-01-2023)
Extent: 2 documents
Description: Aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal de 23-12-2022
Abstract: Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024 respon a tres reptes principals: vetllar per la salut i la seguretat de les persones, combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire i contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial de Barcelona.
Table of contents: Annex 1. Mesures i actuacions del PMU
Annex 2. Matriu de relació mesures - objectius
Annex 3. Pressupost de les actuacions
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is version of: Versió no definitiva
Requires: Informe d'impacte ambiental
Appears in Collections:Strategic plansThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by