Logo
Open Data BCN

Memòries

- Documents que contenen la relació dels actes, els treballs, etc. efectuats per una societat, una corporació, etc, i també del resultat econòmic de l’activitat d’aquestes en un període determinat.

- Memorias: documentos que contienen la relación de los actos, los trabajos, etc. efectuados por una sociedad, corporación, etc. y también del resultado económico de la actividad de éstos durante un período determinado.

Browse

Collections in this community