Logo
Open Data BCN

Ordenances municipals

- Disposicions reglamentàries de caràcter general dictades normalment per una administració local en l'àmbit de les seves competències i que serveixen per a regular qüestions generals de l'activitat dels ciutadans i la seva relació amb l'entitat.

- Ordenanzas municipales: disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas normalmente por una administración local en el ámbito de sus competencias y que sirven para regular cuestiones generales de la actividad de los ciudadanos y su relación con la entidad.

Browse

Collections in this community